پروژه ها

پروژه آقای فرهنگ

پروژه آقای فرهنگ

متراژ : 800 متر مربع
تاریخ اجرا : اسفندماه 93
نوع پروژه : سقف رها ,
مجموعه گردشگری زیتون

مجموعه گردشگری زیتون

متراژ : 3500 متر مربع
تاریخ اجرا : در حال اجرا
نوع پروژه : سقف رها ,
واحد دامپروری آقای بطهایی

واحد دامپروری آقای بطهایی

متراژ : 2000 متر مربع
تاریخ اجرا : 1392
نوع پروژه : سقف رها ,
دانشگاه پردیس قم

دانشگاه پردیس قم

متراژ : 800 متر مربع
تاریخ اجرا : 1390
نوع پروژه : سقف شیبدار
مجتمع ورزشی خورشید

مجتمع ورزشی خورشید

متراژ : 500 متر مربع
تاریخ اجرا : 1387
نوع پروژه : سقف رها , سقف شیبدار
واحد دامپروری آقای سخایی

واحد دامپروری آقای سخایی

متراژ : 5000 متر مربع
تاریخ اجرا : 1392
نوع پروژه : سقف شیبدار
سالن سوهان ساعدی نیا

سالن سوهان ساعدی نیا

متراژ : 700 متر مربع
تاریخ اجرا : 1392
نوع پروژه : سقف رها ,
پارک آبی آب و تاب قم

پارک آبی آب و تاب قم

متراژ : 10هزار متر مربع
تاریخ اجرا : 1391
نوع پروژه : سقف شیبدار
مجموعه گردشگری زیتون

مجموعه گردشگری زیتون

متراژ : 1000 متر مربع
تاریخ اجرا : شهریورماه 1393
نوع پروژه : سقف رها , سقف شیبدارعایق سازی
واحد مرغداری آقای گلزار

واحد مرغداری آقای گلزار

متراژ : 2000 متر مربع
تاریخ اجرا : مهرماه 1393
نوع پروژه : عایق سازی
واحد مرغداری آقای سالم

واحد مرغداری آقای سالم

متراژ : 800 متر مربع
تاریخ اجرا : فروردین 1392
نوع پروژه : عایق سازی
واحد مرغداری آقای حاج علی عینی

واحد مرغداری آقای حاج علی عینی

متراژ : 1200 متر مربع
تاریخ اجرا : مردادماه 1393
نوع پروژه : عایق سازی
واحد مرغداری آقای صمدی

واحد مرغداری آقای صمدی

متراژ : 1500 متر مربع
تاریخ اجرا : مردادماه 1393
نوع پروژه : عایق سازی
واحد مرغداری آقای جندقی

واحد مرغداری آقای جندقی

متراژ : 1000 متر مربع
تاریخ اجرا : مهرماه 1393
نوع پروژه : عایق سازی
واحد مرغداری آقای جندقی

واحد مرغداری آقای جندقی

متراژ : 1500متر مربع
تاریخ اجرا : خردادماه 1393
نوع پروژه : عایق سازی
واحد مرغداری آقای پهلوانی

واحد مرغداری آقای پهلوانی

متراژ : 1400 متر مربع
تاریخ اجرا : مهرماه 1393
نوع پروژه : عایق سازی
واحد مرغداری آقای سالم

واحد مرغداری آقای سالم

متراژ : 800 متر مربع
تاریخ اجرا : فروردین 1392
نوع پروژه : سقف رها ,
واحد مرغداری آقای جندقی

واحد مرغداری آقای جندقی

متراژ : 1200 متر مربع
تاریخ اجرا : اسفندماه 1392
نوع پروژه : سقف رها ,
واحد مرغداری آقای گلزار

واحد مرغداری آقای گلزار

متراژ : 2000 متر مربع
تاریخ اجرا : شهریورماه 1393
نوع پروژه : سقف رها ,
مجموعه گردشگری زیتون

مجموعه گردشگری زیتون

متراژ : 1500 متر مربع
تاریخ اجرا : آبانماه 1393
نوع پروژه : سقف رها , سقف شیبدارعایق سازی
طراحی وبسایت
منو