فوم پلي يورتان جايگزين دوغاب ماسه و سيمان

فوم پلي يورتان جايگزين دوغاب ماسه و سيمان


چکيده
فوم پلي يورتان که يک فراورده نفتي است ، به عنوان بهترين عايق حرارتي در صنعت ساختمان کاربرد دارد، ولي به دليل گراني نسبي تا کنون استقبال چشمگيري در صنعت ساخت کشور از اين محصول نگرديده است. در صورت معرفي و توجيه کاربرد فوم پل ييورتان و منافع اقتصادي استفاده از آن در دراز مدت مي توان از آن بخوبي بهره مند گرديد.
اين مقاله به فوائد فوم پلي يورتان و استفاده از آن در صنعت ساختمان اشاره دارد . همچنين با تاکيد بر خواص شيميايي و فيزيکي فوم پل ييورتان به تشريح استفاده از آن به جاي دوغاب ماسه سيمان در اجراي نماهاي ساختماني مي شود.

واژ ه هاي کليدي: فوم پل ييورتان- نصب سنگ- سبک سازي- عايقکاري- ريخت هگري رزين مايع

1- مقدمه
با پيشرفت تکنولوژي و تاثيرپذيري صنايع مختلف از آن و تغيير در نيازهاي مصرف کنندگان ، از جمله ضرورت استفاده بيشتر از فضا، افزايش سرعت ساخت و ساز، صرفه جويي در مصرف انرژي و تامين رفاه بيشتر ، و تاثير اين نيازها بر توليد ساختمان، پيوند ميان علوم مختلف با صنعت ساخت و ساز افزايش يافته است . به طوريکه کمتر کسي - در روزگاري نه چندان دور- تصور مي کرد که مواد شيميايي مي توانند جايگزين مصالح سنتي شوند.
در اين ميان پليمرها توانسته اند طي 4 دهه ، تاثير بسيار زيادي بر صنعت ساخت بگذارند به طوري که استفاده از اين مواد به خوبي توانسته است سازندگان را در رسيدن به اهداف مهمي چون عايقکاري و سبک سازي ساختمان و افزايش سرعت ساخت کمک نمايد. مواردي چون انواع عايق هاي حرارتي، رطوبتي و صوتي، انواع چسب ها، رزين ها، الياف، روکش ها و کفپوش ها، قسمتي از موارد کاربرد پليمرها در صنعت ساخت هستند.
پلي يورتان مجموعه اي از پليمرهاي بسيار مهم است که به دليل دارا بودن خواص فيزيکي خاص ، از جمله مقاومت در مقابل پارگي و سايش، قدرت کششي و چسبندگي بالا و مقاومت خوب در مقابل روغن ها، مصارف بس يار زيادي در صنايع مختلف دارد. همچنين ساير خواص پلي يورتان مانند مقاومت بسيار زياد در مقابل خوردگي و مقاومت عالي در برابر نفوذ حرارت، برودت، رطوبت و صدا و نيز سبک بودن و خاصيت ارتجاعي بالا باعث شده است تا از اين محصول در صنايع ساختمان سازي در سراسر جهان، استفاده گسترد هاي شود.
در کنار تمامي ويژگي هاي منحصر بفرد و خواص عالي پلي يورتان ، تا کنون بدليل گراني اين محصول - عليرغم نياز فراوان- استقبال گسترده اي از اين محصول در صنعت ساخت کشور صورت نپذيرفته است . استفاده از پلي يورتان در زمان هاي طولاني داراي کارائي بهتري است و در صورت استفاده از آن- با کاهش مصرف انرژي- تمامي هزينه هاي اوليه جبران خواهد گرديد.

2- تاريخچه
اگرچه اولين واکنش هاي منتج به پيدايش يورتان ها به سال 1849 برمي گردد وليکن تا سال 1937 فعاليت هاي خاصي در اين زمينه صورت نپذيرفت. اولين مواد در سال 1941 به صورت الياف، با نام پرلونيو 1 و ايگاميديو 2 در کشور آلمان به بازار عرضه گشت و پس از آن قابليت کاربرد يورتان ها در تهيه چسب ها، اسفنج ها، روکش ها و چرم هاي مصنوعي مورد توجه واقع گشت . فعاليت هاي موازي نيز در کشورهاي انگليس و آمريکا بين سال هاي 1941 تا 1958 ، باعث به دست آمدن انواع متنوعي از محصولات يورتاني گرديد . در اين ميان فوم هاي پلي يورتاني بيش از ساير محصولات مورد استفاده قرار گرفتند و کاربرد آن ها در صنايع مختلف تثبيت گشت و استفاده از آن ها به شدت افزايش يافت.

3- فوم هاي پلي يورتان
به طور کلي فوم هاي پلي يورتان را مي توان به 3 دسته کلي فوم هاي نرم، فوم هاي نيمه نرم و سخت تقسيم بندي نمود.
-1-3
فوم هاي نرم
وند / 0تا 80 / فوم هاي نرم پلي يورتان فوم هايي با سلول باز هستند که هوا به راحتي از داخل آن ها عبور مي کند و دانسيته آن ها در محدوده 93 بر اينچ مکعب 3 مي باشد. از نظر خواص فيزيکي و مکانيکي، استحکام کششي و ازدياد طول بهتري از خود نشان مي دهند.
اين فوم ها داراي خواص عالي جذب صوت و ضريب هدايت حرارت پايين هستند و در برابر اغلب حلال ها مقاومت خوبي دارند. در صورتي که در معرض اشعه ماوراء بنفش قرار گيرند به سرعت رنگ خود را از دست مي دهند. همچنين در برابر اسيد ها و بازهاي قوي مقاومت ضعيفي دارند.
مقاومت تواني آن ها 4 پايين است و با اعمال فشار در شرايط دمايي خاص تغيير شکل هاي ماندگار از خود نشان م يدهند.

-2-3 فوم هاي نيمه نرم
فوم هاي نيمه نرم از ترکيب مناسب پلي استر و ايزوسيانات ها ساخته مي شوند. در اين فوم ها مانند فوم هاي نرم با تغيير در فرمولاسيون، تغييرات قابل ملاحظه اي در سختي و ساير خواص حاصل مي گردد. اگر چه اين مواد جاذب آب هستند وليکن رطوبت هوا را جذب نمي کنند.

-3-3 فوم هاي سخت
فوم هاي سخت پلي يورتان در سال 1940 به ميزان کم در ساختارهاي ساندويچي به کار رفتند ولي در سال 1960 توسعه واقعي توليد و مصرف فوم هاي سخت پلي يورتان تحت تاثير دو عامل زير تشديد شد.
- استفاده از مونوفلوئوروتري به عنوان عامل پف زا.
- استفاده از
MDI
پليمري که علاوه بر بهبود خواص باعث ساده شدن فرآيند گشت.
ضريب هدايت حرارتي فوم هاي سخت پلي يورتان از تمام فوم هاي پليمري ديگر کمتر است و همين امر باعث شده است که از فوم هاي سخت پلي يورتان براي کاربردهاي عايق بيشتر استفاده گردد.

اجزاي فرمولاسيون پلي يورتان
يک سيستم واکنش فوم پلي يورتان از اجزاي مختلف پل يال و ايزوسيانات تشکيل مي گردد.
همچنين عوامل پف زا، کاهش دهنده کشش سطحي، کاتاليزور و ساير افزودني ها، در موارد کاربردي مختلف، قابل افزودن به اين فرمولاسيون هستند.
افزودني هايي همچون مواد رنگي، پايدار کننده اشعه ماوراء بنفش، تاخير اندازهاي شعله و پرکننده ها در ترکيبات پل ييورتاني استفاده مي شوند که استفاده از هر کدام باعث تغيير خواص شيمايي و فيزيکي محصول نهايي م يگردد.

-4 فرآيند فيزيکي فوم شدن
"وقتي که اجزاي فرمولاسيون فوم با يکديگر اختلاط پيدا کردند، واکنش هاي شيميايي به طور هم زمان شروع مي شوند و پس از گذشت زمان اندکي، رنگ سيستم در حال واکنش ، کدر مي گردد. در اين مرحله تشکيل حباب هاي گاز، با چشم قابل مشاهده است. پس از اين مرحله، عمل بالا آمدن فوم شروع مي گردد . با ادامه فرآيند توليد گاز، عمل انتقال مولکول هاي گاز توليد شده از مايع به داخل سلول هاي به وجود آمده صورت مي پذيرد. با ادامه اين فرآيند، از تعداد سلول ها کاسته شده و بر اندازه آن ها افزوده مي شود." ١

-1-4 دانسيته فوم ها
"يکي از مهمترين مشخصه هاي هرفومي، دانسيته آن مي باشد که باعث تغيير خواص فيزيکي فوم مي شود. در فوم هاي قالبگيري شده، با توجه به ثابت بودن حجم قالب، دانسيته مواد به مقدار موادي که به داخل قالب ريخته مي شود بستگي دارد. اما در روش هاي توليد فوم به روش غيرقالبگيري يا آزاد، پارامترهاي مختلف ديگري هم بر دانسيته فوم تاثير دارند. يکي از اين پارامترها، اندازه و يکدست بودن ساختمان سلول هاي فوم مي باشد، که اين امر توسط راندمان اختلاط و هسته گذاري در مخلوط فوم کنترل مي شود.
درجه حرارت مواد اوليه از ديگر پارامترهاي موثر بر دانسيته فوم ها مي باشد. اين دما بر سرعت فوم شدن، سرعت پليمريزاسيون و درجه حرارت نهايي واکنش موثر است. به طور کلي درجه حرارت بالاي مواد اوليه باعث ايجاد فوم با دانسيته نسبتا پايين، با کمي زبري مي شود.
ظرفيت توليد نيز از دو طريق بر روي دانسيته فوم موثر است . فوم هاي توليدي توسط ماشين هاي کوچک (مثلا ظرفيت خروجي 50 کيلو پل يال در دقيقه) نسبت به فوم هاي توليدي مشابه توسط ماشين هاي بزرگتر داراي توزيع دانسيته پهنتري هستند، به طوري که در اين فوم ها دانسيته مرکز فوم نسبت به دانسيته متوسط فوم از اختلاط بيشتري برخوردار است.
تنظيم هم زمان سرعت ژل شدن و سرعت رشد فوم نيز بسيار مهم است. کوچکترين تغييرات در موازنه اين سرعت ها، تاثير بسزايي در دانسيته و نفوذپذيري فوم هاي نرم دارد.
تغييرات فشار جو نيز برروي دانسيته فوم موثر است . دانسيته يک فوم با فرمولاسيون معين، رابطه مستقيمي با فشار جو در لحظه توليد دارد. اين تغييرات جو مي تواند در اثر تغيير در شرايط آب و هوايي و يا تعويض فصول ايجاد شود. مثلا در بعضي از کارخانه ها تحت تاثير جو، علي رغم استفاده از يک فرمولاسيون يکسان، کاهش 30 درصدي در دانسيته، مشاهده شده است."
دلايل انتخاب فوم پلي يورتان به عنوان ماده اي موثر و متفاوت در صنعت ساختمان برخلاف تصور عمومي مبني بر هدر رفتن بيشترين ميزان انرژي از راه درها و پنجر ه ها، بيش از 40 % اتلاف انرژي ساختمان ها از راه پوسته و بدنه آن ها مي باشد. کوچکترين عيب و نقص در ساختمان، باعث تغيير در درجه حرارت و ميزان فشار هوا مي شود، و مي تواند نفوذ و حرکت هوا را از بين درزهاي موجود به وجود آورد و در نتيجه کار آمدي سيستم ساختمان از نظر مصرف انرژي را کاهش دهد. همراه با هوا، رطوبت نيز مي تواند وارد درزهاي بنا شود و باعث نگراني هايي از بابت سلامت ساختمان شود . فوم پلي يورتان اجازه حرکت هوا و نفوذ رطوبت غير قابل کنترل از راه ديوارها را نمي دهد و باعث ايجاد پوسته اي کاملا بدون درز و نفوذ ناپذير براي ساختمان مي شود و مي تواند محيطي با آسايش بيشتر در داخل بنا به وجود آورد.
درزها و سورا خ ها را مي پوشاند و محافظي بسيار با ارزش در مقابل نفوذ غير قابل کنترل هوا، کوران هوا، رطوبت وارده به ديوارها و صدا مي باشد.
همچنين به دليل سبکي زياد ، باعث کاهش بار مرده ساختمان مي گردد و از چسبندگي خوبي برخوردار است به طوري که نياز به هيچ نوع بست، گيره و يا قاب جهت چسبيدن به محل مورد نظر ندارد.
سرمايه گذاري اوليه جهت استفاده از فوم پلي يورتان، در طولاني مدت به شکل مصرف پايين انرژي، آسايش، کنترل کيفيت هواي داخلي، سلا متي و ايمني بالا قابل بازگشت مي باشد. به علت ساختار فوم پلي يورتان که به صورت سلول هاي بسيار نزديک به هم و فشرده مي باشد (و در نتيجه بيشترين ميزان مقاومت حرارتي 1 در هر واحد را به ما مي دهد). وسايل و تجهيزات گرمايشي- سرمايشي نيز بسيار کارآمدتر بوده و سوخت کمتري مصرف مي کنند.
همچنين فوم پل ي يورتان مي تواند باعث کمتر شدن هزينه تهيه وسايل و تجهيزات ساختماني نيز بشود، به طوري که مي توان وسايل گرمايشي- سرمايشي کم قدرت تري را خريداري نمود. و نيز فوم پل ييورتان در مقايسه با ساير عايق ها داراي پايي نترين قابليت هدايت حرارتي است.

برخي ملاحظات هنگام استفاده از فوم پلي يورتان در ساختمان
- در آب و هواي سرد، هواي گرم داخلي که داراي رطوبت است، پس از عبور از ديوار و در برخورد با سطح خارجي و سرد ديوار، تقطير مي شود (به مايع تبديل مي شود). در صورتي که اين بخار بتواند از ديوار خارج شود، نگراني خاصي وجود ندارد . ولي در بعضي موارد که از ورقه هاي فوم پلي يورتان بين پوشش نهايي ديوار خارجي و داخلي استفاده مي شود، ممکن است بخار موجود در هواي اتاق که از طريق بعضي درزها و شکاف هاي سطح داخلي ديوار وارد آن شده است، به علت غير قابل نفوذ بودن فوم پلي يورتان، در داخل ديوار باقي بماند و نتواند خارج شود. هر چند مطالعات نشان داده است که اين اتفاق به ندرت پيش مي آيد ولي در چنين مواردي بهتر است که از يک لايه بخار بند در سمت گرم ديوار استفاده شود تا از ورود بخار به آن جلوگيري کند.
- با وجود اينکه عايق هاي فوم شکل، هيچ ارزش غذايي براي حشرات ندارند ولي موريانه ها به راحتي در داخل آن تونل سازي مي کنند. اين تونل ها، ميزان مقاومت حرارتي عايق را کاهش مي دهند. عايق سطح خارجي فونداسيون ها، بيشتر از قسمت هاي ديگر در معرض نفوذ اين حشرات قرار دارد. بعضي از توليدکنندگان ورقه هاي فوم عايق، در ترکيب محصولاتشان از بعضي مواد حشره کش استفاده مي کنند تا جلوي هجوم حشرات را بگيرند . همچنين در بعضي ساختمان ها، در زمين اطراف استراکچر، از نوعي مواد ضدحشره استفاده مي شود. اگر چه عايق کردن ساختمان توسط ورقه هاي فوم در سطح خارجي ديوارها، از نظر مسايل حرارتي، بسيار موثرتر است، ولي در مناطقي که هجوم حشرات مشکل ساز است، کاربرد فوم بردها 3 در سطح داخل ديوار، بهتر مي باشد.
- بيشتر انواع عايق هاي فوم شکل، به سختي آتش مي گيرند ولي در صورتي که اين اتفاق بيفتد، دودي سياه، غليظ و سمي توليد مي کنند که در بعضي مواقع شامل گاز سيانيد هيدروژن که کشنده است، مي باشد. خاصيت آتشگيري همه فوم ها، بستگي به درجه احتراق آن ها دارد که آن هم با توجه به نوع فرمولاسيون هر فوم متغيير است. براي جلوگيري از آتشگيري مي توان از مواد تاخير انداز شعله در ترکيب فوم پلي يورتان استفاده کرد.

روش هاي متداول استفاده از فوم پلي يورتان در صنعت ساختمان
-1-8 استفاده از فوم پلي يورتان به صورت ورق هاي
در اين روش فوم پلي يورتان به صورت حجمي در کارخانه توليد مي شود و سپس با
ضخامت مورد نياز بريده مي شود. بدليل جلوگيري از پخش ذرات کريستالي فوم در هوا و دوام
بيشتر فوم ، مي توان دو طرف اين ورقه ها را با استفاده از کاغذ يا ورقه هاي آلومينومي پوشش داد. کاربرد اين محصول بيشتر به صورت عايق هاي حرارتي و صوتي بين ديوارها و سقف هاي کاذب است.
شکل 1: فوم پلي يورتان به صورت ورقه اي
استفاده از فوم پلي يورتان به صورت پانل هاي فشرده (ساندويچ پانل)
در اين روش قطعات کامپوزيتي با پوشش هاي ورق هاي در دو طرف و فوم پلي يورتان بين
ورقه ها در کارخانه توليد مي شوند. عامل چسبندگي بين دو ورقه ، فوم مي باشد و با توجه به موارد مصرف، جنس ورقه ها متفاوت است . ورقه هاي آهني گالوانيزه و سياه و آلومينومي،
متداول ترين پوشش براي ساخت پانل هاي ساندويچي هستند. با استفاده از همين روش
کانتينر و يا بعضي از ساختمان هاي پيش ساخته توليد مي شوند و نيز از همين روش براي
ساخت درهاي چوبي (با قابليت جذب صوت بالا) استفاده مي شود.
شکل 2: فوم پلي يورتان به صورت ساندويچ پانل
استفاده به عنوان پرکننده بين درزها و شکاف ها
در اين روش مخلوط مواد ترکيبي فوم ، پس از خروج از مخزن، به داخل شيارها و شکا ف هاي مورد نظر تزريق مي شود و سپس با افزايش حجم باعث انسداد درزها و شکا ف ها مي گردد. از اين روش براي درزبندي اطراف پنجره ها، درها، درزهاي انقطاع و به منظور عايق
کاري حرارتي، رطوبتي و صوتي استفاده مي شود.
شکل 3: فوم پلي يورتان به عنوان پرکننده بين درزها و شکاف ها
-4-8
استفاده به صورت پاشش برروي سطوح
در اين روش مواد تشکيل دهنده فوم ، از مخازن جداگانه خارج و در يک کلگيّ با هم
ترکيب مي شوند و به سطح مورد نظر پاشيده مي شوند. بيشترين استفاده از اين روش- با هدف محافظت از خوردگي سطوح فلزي - در مناطق مرطوب انجام مي شود. همچنين به دليل يکپارچگي و پوشش بيشتر سطوح ، جايگزين مناسبي براي ور ق هاي پلي يورتان است. ولي به دليل مشکلات اجرايي و صعوبت استفاده از دستگا ه هاي تزريق فوم ، اين روش کمتر به کار مي رود.
شکل 4: فوم پلي يورتان به صورت پاششي بر روي سطوح
روش اجرايي پيشنهادي
قدرت چسبندگي فو م هاي پل ييورتان به اکثر سطوح (به جزء سيليکون ها و پليکا) بسيار زياد است به طوري که پس از چسبيدن، جدايي به سختي انجام مي شود و در بعضي موارد عمل جدايي با تخريب انجام مي گردد. "از آنجائي که چسبندگي آن ها برروي بسياري از بسترها مناسب است، از محلول هاي پلي يورتان به منظور افزايش قدرت چسبندگي در ساير سيستم هاي پوششي استفاده مي شود." 1 همچنين "ميزان سختي، مقاومت تراکمي
و کشش مارپيچي آن ها بيش از سيمان است " 2 به طوري که در ترکيب با برخي پرکننده ها مي توان پوشش هاي سخت و مقاوم در برابر محيط توليد کرد . در اين روش فوم پلي يورتان جايگزين دوغاب ماسه و سيمان مي گردد به بياني ديگر، نه تنها از پل ييورتان به عنوان عايق حرارتي استفاده مي شود، بلکه به جاي دوغاب نگهدارنده سنگ عمل مي کند. بدين منظور از ترکيبات مناسب پلي يورتاني با روش ريخته گري رزين مايع استفاده مي گردد.
در اين فرآيند سيستم هاي فعال پلي يورتاني ابتدا با يکديگر مخلوط مي شوند و سپس قبل از انجام واکنش (فوم شدن) رزين مايع بين سنگ و ديوار ريخته مي شود . واکنش پس از چند ثانيه انجام شده، باعث پف کردن فوم مي گردد و کمتر از 20 ثانيه فوم به صورت جامد درم يآيد. در اين حالت ، سنگ به وسيله فوم به ديوار چسبيده است . با توجه به انرژي آزاد شده در اين واکنش، لازم است قبل از ريختن فوم، سنگ با نگهدارنده مناسب مهار گردد.
جزئيات اجرايي مهار سنگ به دو شکل قابل اجرا است که در اينجا به توضيح آن مي پردازيم.
-1-9
مهار دائم 3
در اين روش از بست هاي فلزي مناسب ، به منظور ثابت نگاه داشتن سنگ و جلوگيري از افتادن آن قبل از فوم ريزي و حرکت سنگ در زمان فوم ريزي ، استفاده مي شود . همچنين، اين روش براي نصب سنگ با دوغاب ماسه و سيمان در زماني که از سنگ هاي با تخلخل کم يا بدون تخلخل مثل گرانيت استفاده مي شود، لازم الاجرا است.

-2-9 استفاده از ساز ه هاي پشتيبان :
در اين روش قطعات سنگ با استفاده از نگهدارنده هاي موقت، ثابت مي مانند به طوريکه سنگ در حين واکنش فوم تغيير مکاني نداشته باشد.
اين سازه پس از گذشت زمان گيرايش نهايي، قابل بازکردن مي باشد.
-10 مزاياي استفاده از اين روش
-1-10 سبک سازي
وزن هر متر مکعب دوغاب ماسه و سيمان حدو د 2100 کيلوگرم است، در حاليکه وزن هر متر مکعب فوم پلي يورتان با سختي بالا حدود 100 کيلوگرم است.
به ازاء هر 25 مترمربع نما، 1 متر مکعب دوغاب يا فوم استفاده مي شود، بنابراين در هر 25 مترمربع سطح نماي ساختمان حدود 1000 کيلوگرم سبک سازي مي شود. 4

-2-10 عايق کاري
استفاده از اين روش به دليل فرآيند يکنواخت فوم و نفوذ به تمامي خلل و خرج و پيوستگي کامل (بدون پل حرارتي)، براي عايقکاري مناسبتر از فوم هاي ورق هاي است.

-3-10
سرعت ساخت
مقاومت نهايي دوغاب ماسه و سيمان با طرح اختلاطي مناسب ، 28 روز است در حالي که يک فوم مي تواند حداکثر پس از 20 ثانيه به مقاومت نهايي برسد و اين امر روند نصب سنگ را بسيار سريع تر از شيوه سنتي آن مي کند. همچنين نيازي به صرف وقت جهت گيرايش بيشتر سنگ هاي نصب شده در رديف پايين، قبل از نصب رديف هاي بالاتر نمي باشد. بنابراين استفاده از اين روش زمان اجراي نماي سنگي را بسيار کاهش مي دهد.

-4-10 الاستيسيته
يکي از خواص فيزيکي پلي يورتان خاصيت ارتجاعي بسيار بالاي آن مي باشد. به طوري که به علت انعطاف پذيري بسيار زياد، از پوشش هاي پل ييورتاني براي پوشش لاستيک استفاده مي شود. ضمن اينکه پوشش هاي حاصل از برخي فرمولاسيون هاي خاص، هيچ تمايلي به شکنندگي ندارند.
بنابراين قرارگيري اين ترکيب به جاي دوغاب سيمان ، ضمن استحصال تمامي خواص مورد نظر، از جمله مقاومت در مقابل فشار ضربه، خراشيدگي و سايش و قدرت چسبندگي بسيار زياد، باعث افزايش خاصيت ارتجاعي نماي ساختمان در مقابل نيروهاي داخلي و خارجي و در نهايت جلوگيري از ترك خوردگي و تخريب نما مي گردد.
-11 موارد کاربردي استفاده از فوم پلي يورتان به جاي دوغاب ماسه و سيمان
- بازسازي نماهاي فرسوده، بدون تخريب و با حفظ شرايط داخلي بنا
- بازسازي بنا با هدف جلوگيري از تخريب بيشتر در اثر رطوبت شديد
- نوسازي و بازسازي بنا با هدف جلوگيري از اتلاف انرژي
- نوسازي و بازسازي بنا با هدف پيوستگي کامل بين اجزاء نما
- نوسازي و بازسازي بنا با هدف جلوگيري از تخريب نما در مقابل خطرات ناشي از زلزله و تکا نهاي شديد
- نوسازي و بازسازي بنا با هدف سبک سازي و کاهش بار مرده ساختمان
- نوسازي و بازسازي بنا با هدف سرعت بخشيدن به عمليات اجرايي و حصول نتايج سريع
- نوسازي و بازسازي بنا در مواضعي که استفاده از مصالح سنتي به دلايلي از جمله تهيه، حمل، دپو و اجرا، دشوار است

-12 معرفي يک نمونه اجرا شده :
بازسازي نماي يک ساختمان اداري در سال 1381 در تهران، با استفاده از روش ريخته گري رزين مايع به پشت سنگ با جزئيات اجرايي ذيل انجام گرديده است و علاوه بر عايق کاري پوسته خارجي ساختمان، سبک سازي بنا به مقدار حدود 40 تن صورت پذيرفته است.
شکل 5: ساختمان اداري بازسازي شده به روش ريخته گري رزين مايع
-1-12
جزئيات اجرايي در نمونه اجرا شده
شکل 6: جزئيات اجرايي در نمونه اجرا شده
-13 نتيجه گيري
بررسي مطالعه و پژوهش فوق، و همچنين نمونه اجرا شده، بيانگر اين است که در صورت توجه و مطالعه کافي بر روي روش اجرائي ريخته گري رزين مايع به جاي دوغاب ماسه سيمان، مي توان از فوائد بسيار اين روش، در صنعت ساختمان بهره جست . تحقق اين هدف نيازمند انجام تحقيقات آزمايشات تکميلي است.

مراجع
] باريکاني، مهدي ، شيمي پلي يورتان ه ا، جزوه شيمي و تکنولوژي پلي يورتان ها، پژوهشکده علوم، گروه پلي يورتان و الياف و نانوپليمرها،
1383
] برمر، محمد، فوم هاي پلي يورتاني، جزوه شيمي و تکنولوژي پلي يورتان ها، پژوهشکده علوم، گروه پلي يورتان و الياف و نانوپليمرها، 1383
] برمر، محمد ، دستگاه ها و روش هاي فرايند پلي يورتان ه ا، جزوه شيمي و تکنولوژي پلي يورتان ها، پژوهشکده علوم، گروه پلي يورتان و الياف
نانوپليمرها، 1383
] مهدي پور، شهرام ، روکش هاي پلي يورتا ني، جزوه شيمي و تکنولوژي پلي يورتان ها، پژوهشکده علوم، گروه پلي يورتان و الياف و نانوپليمره ا،
1383
] يگانه، حميد، الاستومرهاي پلي يورتان ي، جزوه شيمي و تکنولوژي پلي يورتان ها، پژوهشکده علوم، گروه پلي يورتان و الياف و نانوپليمرها،
1383
] مقررات ملي ساختماني ايران، مبحث 19 - صرفه جويي در مصرف انرژ ي، وزارت مسکن و شهرسازي، واحد شهرسازي و معمار ي، بخش
مقررات و ضوابط ساختماني دفتر نظامات، ( 1371

ارتباط با ما

آدرس : قم، خیابان صدوقی، میدان مفید، برج مفید، طبقه هشتم
تلفن : 32905800-025
دریافت کاتالوگ صفحه اینستاگرام
پلان ها
طراحی وبسایت
منو