پلی یورتان چیست؟

پلی یورتان چیست؟

پلی یورتان 1
 
پلی یورتانها به دستهای از مواد شیمیایی اطلاق میشود که از واکنش پلی الها و ایزوسیاناتها بهعنوان مواد اصلی تشکیل دهنده ساخته میشوند.
کشف
پلی یورتانها را اولین بار اتو بایر در سال ۱۹۳۷ در آلمان کشف کرد و بعد از آن این مواد با داشتن خواص ویژه پیشرفت بسیار زیادی را در انواع صنایع جهان
داشتند. اولین پلی یورتان، از واکنش دیایزوسیانات آلیفاتیک با دیآمین بهدست آمد. پلی یورتانها ترکیباتی هستند که در ساختار آنها پیوند یورتانی وجود
نام عمومی پلیمرهایی است که دارای پیوند یورتانی می باشند. پیوند یورتانی از طریق واکنش افزایشی بین یک گروه ایزوسیانات و (PU) دارد. پلی یورتان
یک ترکیب دارای هیدروژن فعال مثل گروه هیدروکسیل تشکیل شده است. گروه های ایزوسیانات به شدت واکنش پذیر بوده و به همین علت پیشرفت
واکنش آنها نیاز به افزایش دما ندارد.(واکنش در دمای محیط صورت می گیرد) مهمترین ویژگی این گروه از پلیمرها این است که پس از واکنش ساخناری
پایدار بوجود می آید. خلاصه اینکه، پلی یورتان در اشکال مختلف مانند: فرآورده های فوم، فیلم، الاستومرها، پودرها، مایعات و امولوسیون ها قابل تولید
هستند. ترکیباتی که دارای گروه ایزوسیانات هستند عبارتند از:
2 1 و ۴ یا ۲و ۶ تولوئن دی ایزوسیانات .
4 2 و ۴ یا ۲و ۴ دی فنیل متان دی ایزوسیانات .
1 3 و ۶ هگزا متیلن دی ایزوسیانات .
یا بیشتر باشند را پلی الُ می نامند و (OH) علاوه بر موارد ذکر شده، ترکیبات ایزوسیاناتی دیگری نیز وجود دارند. ترکیباتی که دارای دو گروه هیدروکسیل
بطور معمول از گونه های زیر استفاده می شود:
.پل1ی اتر پلی ال . 1
.پل2ی استر پلی ال . 2
.پل3ی کربنات پلی ال . 3
.پل4ی کاپرولاکتون پلی ال . 4
به علاوه، به جای گروههای هیدروکسیل، ترکیباتی مثل اسیدهای کربوکسیلیک و آمینها، که دارای هیدروژن فعال هستند نیز می توانند در ترکیب با
ایزوسیاناتها مورد استفاده قرار گیرند. به همین دلیل، زمانیکه صحبت از پلی یورتانها می شود، می توان گفت که گونه های بیشماری از آنها وجود دارد. با
توجه به آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت، پلی یورتانها در موارد گوناگونی مانند: فومهای نرم، فومهای سخت، الاستومرها، چسبها، روکش ها و پایه های
رنگی بکارگرفته می شوند.
کاربرد
پلی یورتانها به شکلهای مختلف از جمله فومهای نرم، فومهای سخت؛ الاستومرها، ترموپلاستیک الاستومرها، رزین، رنگ، پوشش و... در دنیا کاربرد دارند.
یکی از کاربردهای پلی یورتانها، استفاده به عنوان پوشش لولههای مدفون در خاک با هدف حفاظت در برابر خوردگی می باشد. پلی یورتان مورد استفاده در
این روش، از نوع ۱۰۰ % جامد و با مواد اولیه ۲ جزئی است ولی نبایستی چسبندگی زیادی به سطح لوله از این پوشش توقع داشت. پلی اورتانها در شرایط
کاربری خاص مانند دمای بالای خط لوله و یا تعمیرات پوشش اصلی کاربرد دارند و کمتر به عنوان پوشش اصلی خطوط انتقال استفاده می شوند. استفاده از
پوششهای پلی اورتان جهت پوشش داخلی خطوط انتقال کاربرد بسیار محدودی داشته و به علت آزادکردن ترکیبات سمی ایزوسیانات جهت پوشش داخلی
توصیه نمی گردد. کاربرد پلی ن ترکیبات نیز به طور پیوسته رو به توسعه است.
این مقاله نگاهی گذرا به فناوری های گذشته و فنون جدید داشته و در ارتباط با چگونگی ساخت ترکیبات پلی یورتان نیز مواردی ارائه می شود.آمیختن پلی
یورتانها با پلی اوره امری متداول است و روندی رو به رشد دارد. به منظور بهبودی و اصلاح سامانه های پلی یورتانی و ارتقای خواص آنها به خواص آنها به
چند فرایند شیمیایی نو اشاره می شود. همچنین، سامانه های واکنش دهنده تند و کند همراه با موارد کاربرد آنها برای پوششهای ویژه ساختارهای فولادی،
کفپوشها و سایر سطوح کار بررسی می شود. مقدمه پلی یورتانها دسته ای از پلیمرهای پر مصارف با خواص عالی هستند. به همین خاطر، طراحان و
متخصصان صنایع پوشش دهی بخوبی توان بهره بردای از این ترکیبات را در کاربردهای گوناگون دارند مثالهای متعددی برای کاربردهای فراوان این ترکیبات
وجود دارد، از جمله پوششهای شفاف برای پوشش دهنده های تک لایه مخصوص بامها و رنگهای مشخص کردن محل گذر عابرین پیاده و غیره.... مقاومت
پلی یورتانها در برابر سایش ضربه و ترک خوردگی بسیار خوب است، از جمله ویژگی های آنها پخت سریع و کامل در دمای محیط است. پلی یورتانها
آلیفاتیک از انواع آروماتیک گرانتر هستند. به همین خاطر انواع آروماتیک و نمونه های اپوکسی دار در استری ها، رنگهای پایه و پوششهای رابط بکار می روند.
در حالی که آلیفاتیک ها ویژه پوشش نهایی هستند. استفاده از پوشش های محافظ برای جلوگیری از پدیده خوردگی در ساختارهای فولادی که آستر و
پوشش پایه آنها از نوع سامان های اپوکسی دار است، نمونه ای از کاربردهای مهم پلی یورتانها محسوب می شوند. مورد دیگر، سامانه های پوشش دهنده کف
است که در آنها نیز انواع پوششهای پایه را می توان بکار برد، گاهی پوشش نهائی از نوع یورتان برای لایه نهایی کف نیز کفایت می کند. کاربرد پلی یورتانها و
پلی اوره ها در کفپوشها انواع فناوری کاربرد پوشش های کف همگی بر دو اصل استوارند. یکی از آنها فناوری فیلم نازک است که یک یا چند پوشش با
پلییورتان 2
ضخامت حدود ۵۰ تا ۱۲۵ میکرون روی سطح کف پوشش داده می شود. درزگیری و غبارزدایی نیز از جمله مراحل مهم در این روش محسوب می شوند که
هدف نهایی آنها رسیدن به کفپوشهایی با طرح های زیر و مزین است. رزین های مورد مصرف در پوششهای کف عبارتند از: آلکیدها، اپوکسی ها یا اپوکسی
استری بر پایه آب و حلال، مخلوط های معلق، آمیخته های پلی یورتانی بر پایه آب و انواع پلیمرهای آکریلیکی، بهترین حالت برای این نوع کفپوشها آن است
که اثر مواد شیمیایی یا آب روی سطح کفپوش براحتی برطرف شود و لکه ای بر جای نماند. پوشش های آلکیدی در مقابل سودسوز آور بسیار ضعیف عمل
می کنند.نوع دیگر پوشش دهی فناوری فیلم ضخیم است که در آن حداقل ضخامت پوشش ۲۰۰ میکرون و حداکثر آن گاهی به ده میلی متر هم می رسد.
هدف از این نوع پوشش دهی پر کردن ترکها، حفره ها و تسطیح سطوح شدیدا سایید شده است پوششهای ضخیم هستند. سیمان و مصالح سنگی موردنظر با
و SBR ۴_ دی ایزوسیانات لاتکس ، _ دی فنیل متان ۴ MDI انواع رزینها مخلوط می شوند اپوکسی ها، پلی یورتانهای آروماتیک (غالباً روغن کوچک و
اکریلیکی پر مصرف ترین رزینها هستند. روش کار به شکل پاشش یا ریختن پوشش روی سطح و بدنبال آن ماله کشی دستی یا اعمال به وسیله غلتک است.
در برخی از موارد در کفپوش های ضخیم از استرهای غیر اشباع، وینیل استرها و اپوکسی های با میزان صد در صد جامد استفاده می شود.پلی یورتانهای
و پلیمر MDI ایزوسیاناتی نسبتاً ارزان است. جالب است که بدانید مولکول MDI برای پوشش دهی کف زیاد بکار می روند، چرا که MDI آروماتیک بر پایه
سنتز شده از آن به راحتی پرتو فرابنفش را جذب می کنند، زرد شدن پوشش هایی که در معرض نور خورشید واقع شده اند به همین دلیل همین مسئله
است. پوششهای پلی اوره در چند سال اخیر فناوری پوششهای پلی اوره گسترش و کاربرد یافته است. از مزایای اصلی این نوع پوششها سخت شدن بسیار
پوشش پاشیده (TMXDI) سریع آنهاست که نتیجه آن، دسترسی به یک فناوری پرشتاب است. در سامانه های پلی اوره بر پایه هگزامتیلن دی ایزوسیانات
در شکل ۱ آمده است. پوششهای پلی اوره در پوشش دهی خطوط لوله های TXMDI شده روی بلوک یخ در عرض ۲۰ ثانیه سخت می شوند، ساختار
انتقال نفت کاربرد دارند و مقدار جریان کاتدی مورد نیاز در حفاظت کاتدی را کم می کنند. در بسیاری از موارد سامانه های پلی اوره همانند پلی یورتانهای
که غالباً سخت کننده B متشکل از پلی اوره و در صورت نیاز رنگدانه و یک بخش A دو جزئی هستند. سامانه پوششی در پلی یورتانهای متداول از یک بخش
است، تشکیل می شود. همان طور که پیشتر هم گفته شد، سرعت واکنش تشکیل پلی اوره بی نهایت زیاد است، طوری که تجهیزات پاشش ویژه ای مورد نیاز
تشکیل می داد. این نوع سامانه های پلی اوره ارزان بوده و خواص خوبی دارند. البته بعدها در اوایل MDI است. زمانی بود که بخش ایزوسیاناتی را مونومر
دهه ۹۰ در انگلستان و ایالات متحده سامانه های آلیفاتیک وارد بازار شدند. در این سامانه ها پایداری نوری به مراتب بهتر شده و هر گاه که ایزوسیانات
باشد، سرعت واکنش کمتر می شود. با این حال هنوز هم سرعت واکنش تشکیل پلی اوره چن زیاد است که برای پژوهشگران در TXMDI مصرفی
آزمایشگاه مشکل ایجاد می کند. زمانی که پلی اوره به طور دستی تهیه می شود، سامانه پس از چند ثانیه غیر قابل استفاده شده و قالبگیری و تهیه فیلم از
آن امکانپذیر نخواهد بود. با این حال تهیه نمونه ها به روش پاشش امکانپذیر است، ولی هنگامی که نمونه ها در سردخانه خیلی سرد شوند جابجایی مواد
بسیار مشکل است. روش ساخت رنگدانه را به مقداری از آمین و افزودنی ها اضافه می کنند تا مخلوط مناسب برای غلتک کاری بدست آید. زمانی که مخلوط
به حالتی رسید که براحتی خرد شود، باقیمانده آمین را نیز بدان می افزایند. در صورت وجود رنگدانه های آلی لازم است بجای توزیع کننده های سریع از
برسد.در مرحله بعد در جو نیتروژن، ایزوسیانات به آهستگی در مدت زمان ۳۰ C آسیاب غلتکی افقی استفاده شود. همچنین، دمای مخلوط باید به 350
برسد و سپس محصول برداشته شود. ویکس و C دقیقه به مخلوط آمین اضافه و به حد کافی هم زده می شود.باید اجازه داد که دمای واکنش گرمازا به 350
همکارانش سرعت سامانه های پلی اوره را تا حدی کند کردند به طوری که امکان استفاده از سامانه های پلی یورتانی در تجهیزات پوشش دهی به طور
مستقیم و بدون تغییر به وجود آمد. گرانروی آمین های دارای گروههای جانبی بیشتر از آمین های ساده است و این د ر حالی است که وزن مولکولی آنها نیز
بیشتر است. یک راه برای کم کردن گرانروی و بهتر کردن خواص، استفاده از اکسازولیدین با گرانروی کم است. یکی از معایب این سامانه نیاز آن به اجزای با
گروه های عاملی ایزوسیانات است. صنعت رنگ هنوز راه زیادی در پیش رو دارد تا به فناوری عاری از ایزوسیانات ها دست یابد. سامانه های آمیخته یکی از
راه های بکارگیری اکسازولیدین و پلی اوره، ترکیب کردن دو سامانه با هم است. لازم است که موازنه شیمیایی انجام گیرد که البته سامانه های با حجم یک به
یک چنین اند. در برخی از موارد، وجود عامل رطوبت زا برای عمل سخت شدن ضرورت دارد. کفپوش های با سامانه های بر پایه آب هنگامی که سطح زیادی
با سامانه های رنگی بر پایه حلال رنگ می شود مقادیر قابل توجهی از ترکیبات آلی فرار وارد می شود. کاربرد روز افزون پوششها بازار بزرگی برای سامانه های
عاری از حلال یا سامانه های بر پایه آب به وجود آورده است. رنگهای پلی یورتانی آمیخته های آنها ورزین های آکریلیکی سهم زیادی از بازار اروپا را به خود
اختصاص داده اند. پلیمرهای اکریلیکی امولسیونی یا همان لاتکس ها نسبتاً ارزان تر هستند.امولسیون های آکریلیکی نیز تقریباً برای چند سال جزو کالاهای
مقرون به صرفه محسوب می شدند. آنها کاربرد زیادی در پوششهای تزئینی دارند، بخصوص در کفپوشهای از جنس پلی یورتان و در مقابل سایش نسبت به
نوع آکریلیکی بسیار مقاوم تراند، ولی این ترکیبات گران بوده و تلاش می شود تا فرمول های جدید ارزان از آنها تهیه شود. رزین های پراکنشی پلی یورتانی
روش مرسوم در ساخت رزین های پراکنشی پلی یورتانی بر پایه آب، تهیه پیش پلیمری با گروه پایانی ایزوسیانات است که پلی ال اصلاح کننده در (PUD)
ساختار زنجیر، گروه عاملی کربوکسیلیک اسید را به وجود می آورد و در مرحله بعد این ماده با آمین نوع سوم در آب پخش می شود تا مراکز یونی به وجود
آورد. به این ترتیب ذرات پلیمر پایدار می گردند. با حضور یک پلی آمین موجب می شود طول زنجیر اجزای تشکیل دهنده زیادتر شود. در برخی مخلوط ها
دقیقاً ۲ به ۱ است. در نسبت مولی حدود ۱ به ۱، گرانروی بسیار زیاد می شود و تهیه رزین های پراکنشی پلی یورتانی OH به NCO نسبت مولی گروههای
۱ به ۱ باشد امکان بروز چنین خطری کمتر / با مشکل روبرو می شود. در ضمن خطر ژله ای شدن نابهنگام هم وجود دارد. ولی اگر این نسبت کمتر از ۵
میشود. برای پایین آوردن سریع دما در حین تهیه مخلوط های پلی یورتانی از یخ استفاده می شود. در نتیجه سرعت واکنش بین آب و گروه ایزوسیانات کم
با افزاینده زنجیر آمینی واکنش دهد. با این حال پراکنده کردن پیش پلیمر در آب، به NCO می گردد. بهترین حالت آن است که پیش پلیمر با گروه پایانی
ویژه در یک واحد صنعتی نیازمند زمان مشخصی است. در هر صورت واکنشهای جانبی نامطلوب بین آب و ایزوسیانات رخ می دهد. با سرد کردن مخلوط
واکنش های جانبی به حداقل میزان خود می رسند. اصلاح کننده های چسبندگی راه های زیادی برای اصلاح خواص و کارایی رزین C خنثی تا زیر دمای 5۰
های پراکنشی پلی یورتانی وجود دارد. یکی از روش های اصلاح به فناوری اختلاف مرسوم است. رزین های پراکنشی پلی یورتانی در حضور سایر پلیمرها
پلییورتان 3
تهیه می شوند. یا به عبارت دیگر با آنها مخلوط می شوند و قبل از پراکنده شدن پلی یورتان پیش پلیمر تازه که برای تهیه رزین پراکنشی پلی یورتانی بکار
می رود باید اصلاح شود. با وارد کردن نوعی اصلاح کننده اپوکسی دار به درون ساختار پیش پلیمر می توان استحکام چسبندگی رزین های پراکنشی پلی
یورتانی را زیاد کرد. برای مثال، پروپیلن اکسید بر پایه دی گلیسیدیل اتر با وزن مولکولی بیش از ۷۰۰ با دی اتانول آمین به نسبت مولی یک به یک در دمای
بعنوان حلال کمکی می توان گرانروی را کنترل NMP به وجود می آید. با OH واکنش می دهد و ترکیبی با گروه پایانی اپوکسی و سه گروه C60
اضافه می کنند. گروه انتهایی اپوکسی با گروه های ایزوسیانات یا افزاینده DMPA کرد.پیش از افزودن ایزوسیانات ترکیب حد واسط را به مخلوط پلی ال و
زنجیر پلی آمین واکنش نمی دهد، چرا که واکنش با ایزوسیانات و آمین به ویژه زمانی که دما پایین باشد، بسیار کند است. می توان از رزین های پراکنشی
پلی یورتانی اصلاح شده برای پوشش دادن انواع پلاستیکهای مصرفی در صنایع خودرو سازی استفاده کرد یا آنکه این مخلوط ها را در ترکیب یک آئروسل بر
پایه آب بکار برد. در این حالت به ماده ای مانند دی متیل اتر نیاز است. یکی از روش های کاهش قیمت، اختلاط رزین های پراکنشی پلی یورتانی با
پلیمرهای آکریلیک است.مدت مدیدی است که در اروپا از پوششهای رنگدانه دار بر پایه آب حاوی مخلوط ۵۰:۵۰ از مخلوط معلق پلی یورتانی و رزین های
امولسیونی آکریلیکی در تهیه کفپوشها استفاده می شود. این پوششها در حالت خشک سطح نیمه براق سفید رنگی را ایجاد می کنند که برای پوشش کف
های بتنی و یا تزئین کفپوش های چوبی به ویژه در مواردی که مقاومت در برابر الکل یا آب حائز اهمیت است، بسیار مناسب تشخیص داده اند. یکی از
مزایای بسیار مهم مخلوط معلق پلی یورتانی بر پایه آب کامل شدن واکنش ها در این مدت سامانه هاست، به طوریکه در پایان واکنش هیچ ایزوسیانات آزادی
بر جای نمی ماند. در دراز مدت با حرکت صنعت پوشش دهی به سوی سامان های عاری از ایزوسیانات این مورد یک مزیت جدی تلقی می گردد. سامانه
های بر پایه سیمان تعدادی از شرکت های اخیر در کف پوش های مورد استفاده خود، سیمان های اصلاح شده پلی یورتانی را بکار برده اند. از جمله خواص
مهم در این ترکیب می توان به کم بودن گاز دی اکسید کربن به وجود آمده مسطح شدن خوب و زمان کاری حدود ۳۰ دقیقه آن اشاره کرد. هر سه جزء
سازنده روی خواص پوشش کف بر پایه سیمان اصلاح شده با پلی یورتان اثر می گذارند. در این نوع سامانه های پلی یورتانی از واکنش اجزای سازنده با آب،
با گروههای هیدروکسی در روغن کرچک که نوعی تری MDI . در فرمول است MDI اوره و گاز دی اکسید کربن به وجود می آید که علت آن وجود
گلیسیرید اسید الکل چرب است، واکنش می دهد مخلوط سیمان – پلی یورتان پوشش سختی به وجود می آورد که می توان انواع پوششهای به حالت مایع
را برای تزئین روی آن بکار برد. آهک موجود در ترکیب آب جذب می کند و سرعت سخت شدن سیمان به این روش کنترل می شود. در ضمن آهک مقداری
و آب را نیز جذب خود می کند. واکنش های آهک با دی اکسید کربن و آب به شکل زیر است: MDI از دی اکسید کربن حاصل از واکنش
در فناوری نوین بخشی از سامانه رنگزای پوشش را ملات CaCO3+H2O <--------- CaCO3 Ca(OH)+ CO2 <---------- CaO+CaCO3
تشکیل می دهد. ملات مخلوطی از رزین های ویژه و جزء رنگز است که از سیمان و الیاف تشکیل می شود. الیاف انعطاف پذیری لازم را به پوشش داده و
رشد ترک را کنترل می کند، ضمن آنکه استحکام کششی را بهبود می بخشد. استحکام کششی ترکیبات سیمانی مانند اکثر مواد سرامیکی کم، ولی استحکام
فشاری آنها زیاد است. با افزودن الیاف با برخی از پلیمرها می توان ویژگی های رشد ترک را در پوشش کنترل کرد. وقتی سیمان با آب ترکیب می شود.
شدیدا بالا می رود. اگر از این نوع پوششها برای پوشش دهی سطوح فولادی استفاده شود، محیط قلیایی PH به تعداد فراوان تشکیل شده و OH یونهای
حاصل فولاد را در برابر خوردگی محافظت می کند. درست مانند آنچه که در بتن های مسطح با میلگردهای فولادی به وقوع می پیوندد. این نوع پوششها را
می شود روی سطوح عمودی مانند لوله های انتقال نفت به راحتی مورد استفاده قرارداد. حاصل کار، سامانه های ارزان قیمت مقاوم در برابر خوردگی است که
بسیار انعطاف پذیر، محکم وبا دوام نیز هستند. نتیجه گیری استفاده از پلی یورتانها، پلی اوره ها و رزین های پراکنشی پلی یورتانی و مواد شرکت کننده در
واکنش های آنها به طور پیوسته در حال رشد و توسعه است. این مواد بیشترین کاربرد را در پوشش دهی سطوح گوناگونی دارند. مسائل زیست محیطی و
مقررات جدید، فناوری نوین ساخت پوشش را به سوی سامان های بدون حلال، پر جامد و سامانه های بر پایه آب هدایت می کنند. در آینده سامانه های
پوشش دهی عاری از ایزوسیانات کاربری بیشتری پیدا خواهند کرد. البته کیه این موارد به هوش، ذکاوت و تلاش محققان و طراحان انواع پلیمرها و رزین
های صنعتی بستگی دارد.طرح های نوین جالبی نیز برای سامانه های سیمانی اصلاح شده با پلیمرها به منظور حفاظت کف و سطوح فولادی وجود دارد. با
ورود سامانه های جدید به بازار قدیمی ها از رده خارج می شوند و برای سامانه های جدید آینده ای روشن در پیش است.
پلی یورتان : کوپلیمری پرکاربرد در اواخر سال ۱۹۸۰ تعدادی از دانشمندان، شیمی، ساختار و مورفولوژی http://www.osha.gov/SLTC/isocyanates/
سطح پلی یورتان ها را مورد بررسی قرار دادند و به تدریج روش های جدید پوشش دهی سطح به همراه پیوندهای مواد دیگر به سطح پلی یورتان ها، با هدف
بهبود خونسازگاری ابداع شد. پلی یورتان : کوپلیمری پرکاربرد
الاستومرهای پلی یورتانی، خانواده ای از كوپلیمرهای توده ای بخش شده است كه كاربردهای مهمی در زمینه های گوناگون صنعتی و پزشكی پیدا كرده
است. اولین پلی یورتان، از واكنش دی ایزوسیانات آلیفاتیك با دی آمین به دست آمد. اتو بایر و همكارانش اولین بار این پلی یورتان را معرفی نمودندکه به
شدت آبدوست بود و بنابراین به عنوان پلاستیك یا فیبر نمی توانست مورد استفاده قرار گیرد. واكنش بین دی ایزوسیانات های آلیفاتیك و گلیكول ها منجر به
تولید پلی یورتانی با خصوصیات پلاستیكی و فیبری گردید. به دنبال آن، با استفاده از دی ایزوسیانات آروماتیك و گلیكول های با وزن مولكولی بسیار بالا، پلی
یورتانی به دست آمد كه خانواده مهمی از الاستومرهای ترموپلاستیك به شمار می رود.
خواص یورتانها از مواد ترموست بسیار سخت تا الاستومرهای نرم تغییر می كند. از پلی یورتانهای ترموپلاستیك، در ساخت وسایل قابل كاشت بسیار مهمی
استفاده می شود، چرا كه دارای خواص مكانیكی خوب نظیر استحكام كششی، چقرمگی، مقاومت به سایش و مقاومت به تخریب شدن، به علاوه زیست
سازگاری خوب می باشند كه آنها را در گروه مواد مناسب جهت كاربردهای پزشكی قرار می دهد.
كاربردهای پلی یورتان ها ●
پلییورتان 4
با استفاده از پلی اترها به عنوان پلی ال، در سنتز پلی یورتان می توان كاشتنی های طولانی مدت تهیه نمود، كه در قلب مصنوعی، کلیه مصنوعی، ریه
مصنوعی، هموپرفیوژن، لوزالمعده مصنوعی، فیلترهای خونی، کاتترها، عروق مصنوعی، بای پس سرخرگ ها یا سیاهرگ ها، کاشتنی های دندان و لثه،
بیماریهای ادراری، ترمیم زخم، رساندن یا خارج كردن مایعات، نمایش فشار عروق، آنژیوپلاستی، مسدود کردن عروق، جراحی عروق آئورت و كرونری، دریچه
های قلب سه لتی و دولتی كاربرد دارند.
در صورتی كه از پلی اترها به عنوان پلی ال، در سنتز پلی یورتان استفاده شود، پلی یورتان های زیست تخریب پذیر مدت تهیه می شود كه به طور مثال در
کانال هدایت بازسازی عصب، ساختارهای قلبی –عروقی، بازسازی غضروف مفصل ومنیسک زانو، برای تعویض وجایگزینی استخوان اسفنجی، در سیستم های
رهایش کنترول شده دارو و برای ترمیم پوست كاربرد دارد.
تاثیر ساختار شیمیایی و مورفولوژی سطح روی خون سازگاری پلی یورتان ●
در اواخر سال ۱۹۸۰ تعدادی از دانشمندان، شیمی، ساختار و مورفولوژی سطح پلی یورتان ها را مورد بررسی قرار دادند و به تدریج روش های جدید پوشش
دهی سطح به همراه پیوندهای مواد دیگر به سطح پلی یورتان ها، با هدف بهبود خونسازگاری ابداع شد. در سالهای اخیر، ترکیب شیمیایی پلی یورتان ها
جهت بهبود خونسازگاری با تغییرات بسیار زیادی همراه شده است. از جمله این موارد سنتز پلی یورتان یا پلی یورتان یورا با قسمت های نرم آبدوست است.
نیز در مورد ارتباط بین شیمی پلی ال ها و خون سازگاری پلی یورتانها، تحقیقاتی را برروی نمونه های مختلف پلی یورتانها با پلی ال های ،«Cooper»
انجام داد. این پلی یورتان ها به روش پلیمریزاسیون دو مرحله ای تهیه شدند و بر روی لوله PDMS پلی بوتادین) و ) PBD ،PTMO ،PEO متفاوت نظیر
کمترین لخته PDMS های پلی اتیلنی پوشش دهی شده و سپس درون بدن سگ قرار گرفتند تا پاسخ لخته زایی آنها مشخص گردد. پلی یورتان با پلی ال
و در نتیجه توجیهی برای بهبود PDMS باعث بهبود آبگریزی سطح پلی یورتان پایه PDMS زایی را نسبت به نمونه های دیگر نشان داد. طبیعت آبگریز
خون سازگاری آن نسبت به سایر موارد می شود و میزان چسبندگی اولیه پلاکت ها بااستفاده از سولفونات یا پوشش هایی نظیر هپارین در تغییر پاسخ خون
۵۵ ]، پلی یورتان هایی را بر پایه سولفونات سنتز نمود که دارای گروه های ] Santerre به این مواد نقش بسیار عمده ای را ایفا می کنند. محققی به نام
۱٫۴ %) بود. در نمونه های با گروه های سولفونات بیشتر زمان لخته زایی افزایش یافت. % مختلف سولفور( ۳٫۱
روشهای بهبود خواص سطحی پلی یورتانها ●
با توجه به اینکه خونسازگاری یک بیومتریال بستگی مستقیم به شیمی سطح آن دارد، تغییر در وضعیت سطحی کمک بسیار زیادی در حل مشکلات خون
سازگاری خواهد نمود. از جمله موادی که در این مورد نتایج و رضایت بخشی را در بهبود خونسازگاری نشان داده اند، می توان به سولفونات پلی اتر یورتان،
و پیوند پروپیل سولفات – UV پیوند سطح اکریل آمید و دی اکریل آمید با پلی اتر یورتان، اتصال فسفوریل کولین به سطح پلی اتر یورتان با استفاده از پرتو
۳)، اشاره نمود. PEO SO) پروپیلن اکساید
در سالهای اخیر محققان زیادی برای افزایش بهبود خونسازگاری بیومتریال ها از پیوند هپارین به سطح آنها استفاده نموده اند كه نتایج رضایت بخشی نیز به
به سطح پلی یورتان ( surfaces bearing ionically bound heparin) همراه داشته است. یکی از مهمترین مشکلات در این راه، پیوند یونی هپارین
است. هپارین می تواند بصورت کووالانی با گروههای آمین یا هیدروکسیل آزاد ایزوسیانات پیوند برقرار سازد. در بین تمام روشهایی که باعث تثبیت هپارین
می شود، موثرترین روش استفاده از تابش اکسیژن پلاسمای یونیزه شده است که باعث پیوند با پلیمر می شود.
نتایج خونسازگاری حاصل از هپارینیزه شدن پلی یورتان، نشانگر فعالیت کمتر پلاکتها و پروتئین های پلاسما است که منجر به کاهش تشکیل لخته خون می
شود. همچنین چسبندگی سلولهای تک هسته ای و ترشح فاکتور نکروز تومور در تماس با پلی یورتان هپارینیزه شده کمتر گزارش شده است. از دیگر
راههایی که می توان بدون استفاده از پوشش های هپارینی به یک پلی یورتان خون سازگار دست یافت، پوشش دهی یا تثبیت شیمیایی داروهای ضد لخته زا
و اتمهای نقره گزارش شده است. Glucose ،Dipyridamol ،ADPase ،Prostacyclin ، Urookinase یا مولکولهایی نظیر مشتقات
پلی یورتان های دارای گروه های سولفونات، لخته زایی بسیار کمی نسبت به پلی یورتان های معمولی داشت. پلی یورتان های سولفونات شده ترومبین (آنزیم
مؤثر برای ایجاد لخته) را مصرف کرده و بر پلیمریزه شدن فیبرینوژن تأثیر مستقیم می گذارد.
با ستون اصلی پلیمر نیز یکی دیگر از روش های بهبود خواص خون سازگاری پلی یورتان ها است كه ،(Arg Gly Asp (RGD ایجاد پیوند کووانسی پپتید
در نتیجه چسبندگی سلول های اندوتلیال به سطح پلیمر افزایش می یابد.
تخریب پلی یورتان ها ●
همه پلیمرها امكان تخریب دارد و پلی یورتان ها نیز از این قاعده مستثنی نیست جهت جلوگیری از تخریب پلی یورتان ها روش های مختلفی وجود دارد. كه
شامل هیدرولیز، فتولیز، سلولیز، تومولیز، پیرولیز (تجزیه در اثر حرارت) وتخریب بیولوژیك، ترك بر اثر استرس محیطی، اكسید شدن و تخریب بوسیله میكروب
و قارچها می شود. در حالت بیولوژیك تنش محیطی باعث ایجاد ترك می شود كه در نهایت شكست ممكن است به وجود آید و باعث ایجاد تخریب سطحی
ویژه در پلیمر شود. آنزیم ها نیز می توانند باعث تخریب پلی یورتان ها شود. تخریب میكروبی، یك واكنش تجزیه شیمیایی است كه به وسیله حمله میكرو
ارگانیسم ها صورت می گیرد. آنزیم ها و قارچ ها نیز ممكن است پلی یورتان ها را تخریب كند.
پیوندهای مستعد برای تخریب هیدرولیتیك در پلی یورتان ها، پیوندهای استری و یورتانی است. استرها به اسید و الكل تجزیه می شود و پیوندهای یورتانی در
نتیجه تخریب شدن به كربامیك اسید و الكل هیدرولیز می شود.
پلییورتان 5
تركیبات مسئول تخریب پلیمرها در بدن شامل آب، نمك، پراكسیدها و آنزیمها است. به طور كلی مولكولهایی مانند ویتامین ها و رادیكالهای آزاد باعث تسریع
كردن تخریب می شود. اگر پلی یورتان هیدروفوب باشد تخریب معمولاً در سطح مواد انجام می شود. اگر پلی یورتان ها هیدروفیل باشد، آب در توده پلیمر
وارد شده و تخریب در سرتاسر ماده اتفاق می افتد.
پلاسما و بافت ) به طوركلی شامل مراحل زیر است. ) Media تخریب پلیمر در مایع ▪
۱) جذب مدیا در سطح پلیمر،
۲) جذب مدیا به توده پلیمر،
۳) واكنشهای شیمایی با پیوندهای ناپایدار در پلیمر و
۴) نقل و انتقال تولیدات تخریب از ماتریكس پلیمر و جذب سطحی محصولات تخریب از سطح پلیمر.
تاثیر آبدوستی بر میزان تخریب پلی یورتان های ●
تمایل آنها برای آهكی شدن و تخریب شدن است. اكثر ایمپلنت های پلی یورتانی در حالت vivo in یكی از مشكلات اصلی كاشت پلی یورتان ها در حالت
از طریق هیدرولیز تخریب می شود. in vivo
الاستومرهای زیست تخریب پذیردر ایمپلنت های قلبی و عروقی، داربستها برای مهندسی بافت، ترمیم غضروف مفصل، پوست مصنوعی و درتعویض و
جانشینی پیوند استخوان اسفنجی استفاده می شود.
مواد هیدروفیل مانند هیدروژل ها، به عنوان سدی برای چسبندگی بافت ها استفاده می شود. موادی با هیدروفیلی كم، باعث چسبندگی تكثیر سلول ها می
شود كه برای داربستهای مهندسی بافت مناسب است.
واكنش پلی یورتان زیست تخریب پذیر با استئوبلاست ها و كندروسیت ها و ماكروفاژها ●
كاربرد پلیمرهای زیست تخریب پذیر به عنوان یكی از پیشرفت های عمده در تحقیقات مواد درپزشكی مطرح است. مواد زیست تخریب پذیركاربردهای بی
تخریب شود. in vivo شماری در پزشكی و جراحی دارند واین مواد طوری طراحی شده است كه در حالت
تصور كلی از زیست سازگاری بر اساس واكنش میان یك ماده و محیط بیولوژیك است. واكنش بافت ها و سلول ها در خیلی از موارد بوسیله پاسخ التهابی
مشخص می شود.
در مهندسی بافت از ماتریس ها و داربستهای زیست تخریب پذیر پلیمری به عنوان حامل سلول برای بازسازی بافت های معیوب استفاده می شود. به طور
كلی، ایمپلنت ها نباید باعث پاسخ غیرعادی در بافت ها و باعث تولید مواد سمی یا تأثیرات سرطان زائی در بافت شوند. در تحقیقات جدید، پلی یورتان های
زیست تخریب پذیر زیست سازگاری مطلوبی از خود نشان می دهد.
فوم پلی یورتان ،in vivo این پلی یورتان ها هر چند كه باعث فعال شدن ماكروفاژها می شود ولی تأثیرات سمی و سرطان زائی در بدن ندارد. در تحقیقات
زیست تخریب پذیر، زیست سازگاری مطلوبی را از خود نشان داده است.
استفاده شده و واكنش m ۴۰۰ در یك تحقیق جدید، جهت ارزیابی زیست سازگاری از فوم پلی استر پلی یورتان زیست تخریب پذیر با سایز سوراخها ۱۰۰
مورد بررسی قرار گرفته (Degrapol foam ) ۱] با فوم پلی یورتان زیست تخریب پذیر E ۳T۳line Mc] كندروسیت های و سلول های استئوبلاست موش
شده است پاسخ سلولی که شامل: رشد، فعالیت سلول ها و پاسخ سلولی استئوبلاست ها و ماكروفاژها به محصولات تخریب در نظر گرفته شد. سلول های
استئوبلاست ها و كندرویست ها از موش های صحرایی نر بالغ جدا شده بود.
دی ال و پلی کاپرولاکتون دی ال در ۱ و ۲ دی كلرو اتیلن حل شده وبه صورت آزئوتروپیكالی به وسیله –PHB جهت سنتز این كوپلیمر نیز مقدار برابر از
تشكیل حوزه PHB برگشت حلال تحت نیتروژن خشك، سنتز شد. این پلی استریورتان، یك بخش آمورف و یك بخش كریستالی دارد و همچنین دی ال با
های كریستالی می دهد و دی ال با پلی كاپر.لاكتون تشكیل حوزه های آمورف می دهد.
نشان می دهد كه سلول ها در سطح و داخل حفره های فوم رشد می كند و سلول (SEM ) پس از كشت سلولی، اسكن به وسیله میكروسكوپ الكترونی
هایی كه در سطح فوم دیده می شود و به صورت یك نمایش سلولی مسطح و چند لایه سلول متلاقی، دیده می شود.
نتایج به دست آمده نشانگر این مطلب است كه استئوبلاست ها و ماكروفاژها توانایی بیگانه خواری و فاگوسیتوز محصولات تخریب را دارندو محصولات تخریب
در غلظت كم، تأثیری در رشد و عملكرد استئوبلاست ها نمی گذارد. به طور كلی كندروسیت ها و استئوبلاست ها در فوم زیست تخریب پذیر تكثیر یافت و
فنوتیب شان را نگاه داشت. این مطلب نشان می دهد كه این داربستها برای مراحل ترمیم استخوان مفید است.
منابع مقالهها و مشارکتها 6
منابع مقالهها و مشارکتها
دانیل, درفش کاویانی, قلی زادگان, ,AF1352, Elessar, Hoseyn 1, Hsarafraz, Mostafup, Mrt1367, NetUnique, Sahehco, Senemmar : همکاران http://fa.wikipedia.org/w/index.php?oldid= پلییورتان منبع: 9685200
4 ویرایشهای ناشناس
اجازهنامه
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
/creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0//

ارتباط با ما

آدرس : قم، خیابان صدوقی، میدان مفید، برج مفید، طبقه هشتم
تلفن : 32905800-025
دریافت کاتالوگ صفحه اینستاگرام
پلان ها
طراحی وبسایت
منو